هنگام خرید عینک آفتابی به این نکات دقت کنید

  1.  عینک آفتابی باید بتواند میزان نور را به حد مناسبی کاهش دهد تا فرد بینایی موثر و مناسبی کسب کند.
  2.  باید بتواند اشعه ماورایبنفش به ویژه در محدوده UV-A یعنی 300 تا 400 نانومتر را جذب کند. جالب اینکه در میان عوام اصطلاح عینک آفتابی UV400 رایج است.
  3.  عینک آفتابی باید در دقت و عملکرد بینایی ما تاثیری نداشته باشد. یعنی وقتی عینک آفتابی را در محیطی که نور مناسبی دارد می زنیم و چشم را به سمت بالا، پایین، چپ و راست حرکت می دهیم نباید دچار احساس حرکت و اعوجاج شویم.
  4.  عینک های آفتابی اگر به صورت طبی  آفتابی استفاده می شوند باید براساس نمرهعینک، انحنای عدسی، خصوصیات طیفی و تیرگی عدسی آفتابی محاسبه و ساخته شوند.