آموزش کنترل عفونت در کلینیک فوق تخصصی نور مطهری

کلاس های آموزشی که در کلینیک چشم پزشکی نور مطهری به صورت دوره ای برگزار می شود کارکنان نور را برای آشنایی با محلول های ضدعفونی کننده و نحوه درست کار با آنها آموزش می دهد.

از مهم ترین نکاتی که در این دوره ها مطرح می شود می توان به مرور اطلاعات آموزش داده قبلی برای رعایت نکات بهداشتی در محیط بیمارستانی اشاره کرد که برای کارکنان گروه خدمات، پرسنل اتاق عمل و بخش بستری الزامی بوده و با آموزش دوره ای به تمامی کارکنان خصوصا همکاران خدمات این الزام اجرا می شود.

این جلسات آموزشی ضمن دربرگیری کارکنان واحدهای درمانی، همکاران اداری و منشی های مجموعه را نیز شامل می شود. در این کلاس های آموزشی شستن دست به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که در عفونت های بیمارستانی تاثیرگذار است همواره مورد تاکید قرار گرفته و تکرار می شود. علاوه بر این، بر نحوه اجرای کنترل عفونت و موارد بهداشتی در این مرکز نظارت و پایش مداوم انجام می شود.