میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله و آله

برترین نوع ایمان آن است که بدانی هرجا تو هستی خدا با توست بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور فرارسیدن میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) را به هموطنان عزیز و همه مسلمانان جهان تبریک و شادباش می گوید