کنگره سالیانه چشم پزشکی آغاز به کار کرد

بیست وهفتمین کنگره جهانی چشم پزشکی صبح امروز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور  کنگره سالیانه چشم پزشکان همه ساله در آذرماه و در مرکز همایش های رازی واقع در شهر تهران برگزار می شود.
ایران هر سال میزبان چشم پزشکانی از کشورهای اروپایی و امریکایی بوده که درکنار سایر چشم پزشکان مجرب ایرانی به بحث و تبادل دیدگاه ها درخصوص آخرین روش های تشخیصی و درمانی در حوزه چشم پزشکی می پردازند.