وداع با قهرمان کلاس سوم دبستان/ دهقان فداکار درگذشت

فارغ از غم فقدان قهرمانی چون مرحوم ازبرعلی خواجوی، اینک باید قهرمان آن سال ها را در کتاب های درسی با پیشوند «مرحوم» بخوانیم و به کودکانمان قصه قهرمان فداکاری را بگوییم که روزگاری پس از کار روزانه خود و برای نجات مسافران قطار، لباس خود را آتش زد. بیمارستان چشم پزشکی نور که افتخار داشت تا در آذرماه سال1390پذیرا و خدمت گزار مرحوم ریزعلی خواجوی باشد، درگذشت دهقان غیور و فداکار آذری را به خانواده آن مرحوم و آنانکه با داستان فداکاری او خاطره دارند تسلیت می گوید.