شهادت حضرت امام رضا علیه السلام

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻣﺼﻄﻔﯽ می گرﯾﺪ

ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺠﺘﺒﻰ می گرﯾﺪ

ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﻝ ﭼﻪ کﺮﺑﻼ ﯾﻰ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ

ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺿﺎ می گرﯾﺪ

 

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، فرارسیدن سالروز شهادت هشتمین آفتاب عشق، سلطان خوبی ها و مهربانی ها حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) را به همه هموطنان و شیعیان جهان تسلیت عرض می نماید.