رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است

تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟

 

بیمارستان و کلینیک های چشم پزشکی نور، فرارسیدن رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد(ص) و امام حسن مجتبی(ع) را به هموطنان عزیز و مسلمان جهان تسلیت می گوید.