در غم هموطنان کرمانشاهی

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، جان باختن شماری از هموطنان عزیز در استان کرمانشاه و دیگر استان های غربی کشور بر اثر وقوع زمین لرزه را تسلیت می گوید و از درگاه خداوند متعال برای مصدومان بهبودی، بازماندگان صبر و جان باختگان آرامش مسئلت می نماید.