13آبان روز دانش آموز گرامی باد

امروز، روز حسین فهمیده و تمام هم سن و سال‌های جسور و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خود را می‌دانند و هر سال در چنین مناسبتی با همه خوبی‌ها، تلاش‌ها، مردانگی‌ها و تازگی‌ها، دست دوستی می‌دهند.

 

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، روز سیزدهم آبان و یاد و خاطرۀ شهدای دانش آموز را گرامی می‌دارد.
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور