شهادت امام سجاد (ع)

هر کس در هیچ کاری به مردم امید نبندد و کارهایش را به خدا واگذارد، خداوند خواسته هایش را اجابت می کند.

 

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، فرارسیدن سالروز شهادت امام زین العابدین (ع)، بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان را به ایرانیان و همه شیعیان تسلیت می گوید.