روز بینایی

بیش از ۲۸۵ میلیون نفر در سراسر جهان شامل ۱۹ میلیون کودک از نابینایی یا کم بینایی شدید رنج می برند، از این تعداد ۳۹ میلیون نفر نابینا بوده و ۲۴۶میلیون نفر با کم بینایی متوسط یا شدید مواجه هستند. حدود 80درصد کم بینایی ها قابل پیشگیری و درمان است. پس «اهمیت دادن به بینایی» مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود.

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، با گرامی داشت روز جهانی بینایی آماده است کلیه خدمات تشخیصی و درمانی را با استفاده از کادر مجرب و امکانات روز دنیا به عموم هموطنان ارائه کند؛ ما همواره به سلامت چشم های شما می اندیشیم. 

بروشور کم بینایی