هفته دفاع مقدس

مردان و زنانی از تبار آرش، سر و پا غرق نور، جان به کف، با عشق و سرور دل و جان خویش را به میدان رزم بردند تا در غوغای روزهای آتش و گلوله از خاک مقدس میهن پاسداری کنند. آری، جنگ تحمیلی یاد آور حماسه های شیرین و مصیبت های تلخی بود که هشت سال تمام بر ما گذشت تا همچون فولاد آب دیده شویم و سرو قامت و استوار در مهد دلیران و بیشه شیران نفس بکشیم.

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، فرارسیدن 31 شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشته و به روح بزرگ و آسمانی شهدای جنگ تحمیلی درود می فرستد.