غدیر خم مبارک

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید

دست علی و دست پیمبر تابید

 

بیمارستان و کلینیک های چشم پزشکی نور، فرارسیدن عید بزرگ شیعیان، غدیر خم را به هموطنان عزیز تبریک و شادباش می گوید.