شهدای قیام هفدهم شهریور

بیمارستان و کلینیک های چشم پزشکی نور، یاد و خاطره شهدای قیام هفدهم شهریور 57 را گرامی داشته و برای آنان از خداوند منان علو درجات بهشتی را آرزومند است.