عید سعید قربان

خوشا آنان که با حق آشنایند مطیع محض فرمان خدایند چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور فرارسیدن عید قربان روز بندگی و بخشندگی را به هموطنان عزیز تبریک و شادباش می گوید.