شهادت حضرت امام محمدباقر(ع)

دانشمندی که از علمش سود ببرد، از هفتاد هزارعابد بهتر است.

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، فرارسیدن سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت حضرت امام محمدباقر(ع) را به هموطنان عزیز تسلیت عرض می نماید.