روز داروسازی تبریک و تهنیت باد

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، زاد روز حکیم فرزانه «محمد بن زکریای رازی» مصادف با روز داروسازی را به محققان، پژوهشگران و داروسازان کشور تبریک و تهنیت می گوید. بی تردید ثمرۀ تلاش ها و دستاوردهای این عزیزان بهبودی بیماران و افزایش کیفیت سلامت در جامعه است.