روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) مبارک باد

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، سالروز نورانی ترین پیوند هستی و روز ازدواج را به هموطنان عزیز تبریک و شادباش می گوید.