زاد روز حکیم « ابوعلی سینا »

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، زاد روز حکیم « ابوعلی سینا » دانشمند و فیلسوف نامدار ایرانی و نیز روز پزشک را به کلیه پزشکان تلاشگر کشور عزیزمان تبریک و تهنیت گفته و برای آنان از خداوند متعال سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون آرزومند است.