شهادت حضرت امام محمدتقی، جواد الائمه(ع)

مدیریت و کارکنان بیمارستان و کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی نور فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانۀ جوان ترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت حضرت امام محمدتقی، جواد الائمه(ع) را به عموم مسلمانان تسلیت و تعزیت می گوید. امید آنکه در مکتب علمی، اجتماعی و معرفتی آن امام بزرگوار گام برداریم.