هفته ملی اهدای خون

خون سالم نجات دهنده زندگی است. همه روزه در سراسر جهان عده زیادی از انسان­ ها به خون و فرآورده های خونی سالم نیاز پیدا می کنند؛ به یاد داشته باشیم که از هر 3نفر یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده های خونی دارد.

 

پس همه با هم در هفته ملی اهدای خون «زندگی» را هدیه می دهیم.