شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

آنکه بودی گنج اسرار خدا

 

آنکه بودی شمع مصباح هدا

 

صادق آل محمد (ص)نور حق

 

آنکه برخلق جهان دارد سبق

 
فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه، حضرت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت می گویم. امید آنکه از پیروان راستین و صدیق آن امام همام باشیم.