هفته تامین اجتماعی گرامی باد

حق تامین آینده دارد اجتماعی که دلگرم کار است

 

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور به منظور آسایش بیشتر و خدمت رسانی گسترده تر به تمامی هموطنان گرانقدر، پذیرنده بیمه های تامین اجتماعی و پایه بوده تا خدمات منحصر به فرد خود را در سطحی وسیع به عموم ایرانیان ارائه کند.