فارغ التحصیلی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه نخستین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research)  مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور در تاریخ 15/4/96 به راهنمایی آقایان دکتر سید حسن هاشمی و دکتر اکبر فتوحی برگزار شد.

جلسه دفاع با حضور اساتید داور از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و نماینده آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

در نهایت خانم دکتر سهیلا عسگری در رده علوم بالینی با رتبه ممتاز مورد پذیرش قرار گرفت.