عید سعید فطر

فرارسیدن عید سعید فطر، روز پاداش و شکرانه رستگاری روزه داران مبارک باد.