شب های قدر

در طول سال، ساعت ها، روزها، شب ها، ماه ها و به طور کلی زمان های متفاوتی وجود دارد. اما در میان همه آنها، بعضی به دلیل عنایت و توجه خاص خداوند و اثراتی که در این زمان ها مقرر شده یا اتفاقاتی که در آنها روی داده یا می دهد، دارای اهمیت، شرافت و عظمت ویژه ای هستند. شب قدر یکی از آنهاست و در آیین اسلام نیز این شب با ارزش ترین و برترین شب سال عنوان شده است.

چه نیکو فرمود رسول خدا(ص) که هر کس در شب قدر از روی ایمان و اخلاص شب زنده داری کند خدای متعال گناهان گذشته اش را می بخشد. در این شب های پرفضیلت ما را از دعای خیرتان بهره مند سازید.