قیام خونین 15خرداد

صد آفرین به روح خمینی و نهضتش

کاینگونه خلق را به جهادی گران کشید

خشم مقدس همه آزادگان شرق

از جان پرخروش تو این سان زبان کشید

 

یاد شهدای قیام تاریخی پانزده خرداد 42، سرآغاز جنبش اسلامی مردم ایران علیه ظلم و استبداد گرامی باد.