اوقات فرحبخش برای مردم

کارگردانی که چندین فیلم شاد و فرحبخش را ساخته به زودی قرار است دو فیلم طنز دیگر را آماده و به نمایش بگذارد. این هنرمند کسی جز محمد حسین فرحبخش نیست. فردی که درکنار فیلم های جدی و اجتماعی ش، طنز را در سینما برای اوقات خوش مردم لازم دانسته و بخشی از کارنامه هنری خود را به این ژانر اختصاص داده است. او می گوید: اساسا بخشی از دلیل سینما رفتن مردم گذراندن اوقات خوش و تفریح بوده و بهتر است از پتانسیل این صنعت برای فیلم هایی استفاده کنیم که حال مردم را خوب کند.

فرحبخش در ادامه گفت: به طور کلی هر فردی در هر جایگاه خدمت رسانی که فعالیت می کند خوب است به فکر این باشد که چگونه می تواند به نوعی حال مردم را خوب کرده و راهی را برای دیگران باز کند. مانند شما که در بخش بهداشت و درمان به فکر سلامتی مردم و بهبود بینایی شان هستید و روزانه مشکل بینایی صدها نفر را درمان می کنید.

محمد حسین فرحبخش کارگردان فیلم های آبنبات چوبی، آس وپاس، مستانه و.... که تهیه کنندگی فیلم هایی مانند مهمان، زن ها فرشته اند، کما و...را نیز انجام داده است در بیمارستان چشم پزشکی نور عمل آب مروارید انجام داد.