روز فتح خرمشهر

نخل ها هنوز ایستاده اند تا ما بدانیم مردان و زنان این سرزمین چگونه از خاک وطن خویش دفاع کردند.

 سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت و پیروزی بر همه ایرانیان مبارک باد.