زمستان یورت آزاد شهر

شنیدن جان باختن جمعی از عزیزان زحمت کش معدنچی، بار دیگر داغ دل ایرانیان را تازه کرد، چه می توان گفت وقتی درد و احساسمان در کلمات نمی گنجد و جملات از محضرتان شرم حضور دارد، پس سخن کوتاه کرده و برایتان صبر و امید مسألت داریم.

این مصیبت را به خانواده های کارگران شریف از دست رفته در معدن ذغال سنگ «زمستان یورت آزاد شهر» تسلیت گفته و برای جان باختگان از خداوند منان، علو درجات را خواستاریم.