ولادت امام سجاد (ع)

شادی اهل دین باشد

جشن حق الیقین باشد

عید میلاد حضرت ِسید الساجدین باشد

فرخنده میلاد باسعادت حضرت امام زین العابدین(ع) مبارک باد.