روز جهانی کار و کارگر

بر دستان پرتلاشتان نقشی از بوسه پیامبر است.

 

فرارسیدن هفته کاروکارگر بر تلاشگران سخت کوش عرصه کار و تولید مبارک باد.