میلاد باسعادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع)

بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید

عطر فردوس هم آغوش صبا می آید

نوگل مصطفوی، زینت باغ علوی

مظهر پنج تن آل عبا می آید

فرخنده میلاد باسعادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) مبارک باد.