سالروز بعثت پیامبر اعظم(ص)

نبض هستی لرزه بر رگ های کوهِ نور زد

باغبان انبیاء گل نغمه ای مسرور زد

چشمِ کوه های دگر پیش حرا تاریک بود

چشم خورشیدی او علت بر این مشهور زد

 

سالروز بعثت پیامبر اعظم(ص)، منادی توحید و پیامبر آور صلح و دوستی مبارک باد.