روز زمین پاک

زمین انسان ها این روزها با انواع آلودگی های زیست محیطی مواجه است، تنوع زیستی و حیات وحش هر روز تهدید می شود، آنچنان که برخی گونه ها به دلیل از بین رفتن زیستگاه هایشان مجبور به مهاجرت اجباری می شوند.

روز و هفته «زمین پاک» که همه ساله از 2 اردیبهشت «22آوریل» آغاز می شود فرصت خوبی برای حفظ ارزش های طبیعی و پاسداشت زندگی بر روی سیاره حیات است. بیاییم با حفظ ارزش های زیست محیطی این روز را گرامی بداریم و حال خوب را به سیاره آبی هدیه دهیم.

 

«یادم باشد کاری نکنم که به قانون زمین بربخورد.»