ولادت حضرت علی (ع)

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم به خدا قسم خدا را

میلاد با سعادت حضرت امام علی(ع) و روز پدر بر همه شیعیان و ایرانیان مبارک باد.