هفته سلامت

فرارسیدن هفته سلامت با شعار «بیایید صحبت کنیم» بر همه ایرانیان مبارک باد. امیدواریم در کنار یکدیگر زندگی سالم، بانشاط و پر امیدی داشته باشیم و با تلاش و خرد جمعی بر «افسردگی» این معضل جهانی غلبه کنیم.