روز طبیعت

بار دیگر نسیم بهاری در واپسین روزهای نوروز طنین انداز شد تا سروشی خالصانه از چهره محشر زمین به گوش و چشم و جانمان برسد. آری روز طبیعت فرصتی عارفانه و عاشقانه برای پاسداشت زیبایی های خداوندی و ارج نهادن به آن است. بیاییم همه با هم این روز باشکوه، زیبا و باطراوت را شاد و پاکیزه پاس بداریم و از این لحظه ناب لذت ببریم.