روز جمهوری اسلامی ایران

ابرهای سیاه سلطنت و طاغوت کنار رفتند تا انوار خورشید استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در این سرزمین مقدس گسترده شود. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را به عموم هم میهنان عزیزمان تبریک و شادباش عرض می کنیم.