آمادگی بیمارستان نور در تعطیلات نوروز

واحدهای درمانی بیمارستان چشم پزشکی نور مانند سال های گذشته برای ارائه خدمات به هموطنان عزیز آمادگی کامل دارند و براساس برنامه زمان بندی زیر اقدام می کند:

۱. بخش اورژانس:

از ۲۴اسفند تا۱۴ فروردین هر روز با ۲پزشک اورژانس فعال است.

۲. درمانگاه ها:

 تمام درمانگاه های تخصصی تا روز پنجشنبه ۲۶ اسفند دایر هستند. بدیهی است از ۲۷اسفند تا ۴فروردین به جزء اورژانس، درمانگاهی دایر نیست و اولین فعالیت کاری درمانگاه های تخصصی در سال ۱۳۹۶ از۵ فروردین تا۱۰فروردین آغاز می شود.

ساعت کار درمانگاه ها:

از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر

ساعت کار اورژانس:

به صورت۲۴ساعته

مرکز تماس یمارستان چشم پزشکی نور به صورت شبانه روزی  و در تمامی ایام نوروز آماده پاسخگویی و مشاوره تلفنی به شما هموطنان عزیز است.