پدر علم مدیریت بیمارستانی در بیمارستان نور/ رسانه های الکترونیک نور نماد برتری محتوایی این مجموعه است

دکتر سید جلال الدین طبیبی فوق دکترای "برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی" و استاد  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرده و از خدمات آن استفاده کرد.

این چهره فرهیخته علمی کشور در گفت وگو با نور، مهمترین نکته ارزشمند این مرکز را رعایت ادب و احترام به مراجعه کنندگان عنوان کرد و افزود: در کنار دریافت خدمات از این مرکز به تک تک رفتار کارکنان آن دقت کردم که به خوبی و در کمترین زمان خدمات مفیدی را ارائه می کردند و کسی برای انجام کارش دچار مشکل و معطلی نشد.  

وی همچنین با اشاره به سهولت انجام کار در بیمارستان چشم پزشکی نور افزود: اطلاع رسانی این مرکز در زمینه رسانه های آنلاین مجموعه بسیار خوب و قوی عمل کرده است. به عنوان مثال دانستنی های وب سایت بیمارستان نور و ارسال خبرنامه الکترونیک به ایمیل مراجعه کنندگان باعث ارتباط نزدیک میان نور و مخاطبانش شده و این نکته در مدیریت بیمارستان ها نقش مهمی دارد.

این استاد دانشگاه که مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه های خارج از کشور دریافت کرده بیمارستان چشم پزشکی نور را رقیب مراکز درمانی سایر کشورهای مطرح جهان می داند و می گوید اینجا از لحاظ امکانات و تجهیزات چیزی از بیمارستان های خارج از کشور کم ندارد.