جشنواره فیلم و عکس​بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

دکتر علیرضا مقدسی ، جراح و متخصص چشم،  فوق تخصص قرنیه و عضو مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان نور با انجام جراحی پیوند قرنیه به روش غشایی (DMEK) و ارایه آن در جشنواره فیلم و عکسبیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از میان ۸۴ اثر ارسالی به عنوان رتبه اول انتخاب شدند. گفتنی است این جراحی روش نوینی در جراحی پیوند قرنیه و نسل بعدی جراحی های پیوند پس از پیوند لایه ای (DSAEK) میباشد. این روش در بیمارانی که اختلال در لایه اندوتلیوم قرنیه به هر دلیل داشته اند بسیار مناسب است.