یلدای تان مبارک باد

 
یادمان باشد درکنار یکدیگر بودن ارزشی بس گرانبهاست که لحظات و دقایق آن، ارزش یلدایی دارد. 
 
معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید