بررسی بیمارانی با موارد خاص در بیمارستان چشم‌پزشکی نور

پروفسور مانفرد زیرهوت Manfred Zierhut از چشم پزشکان فوق تخصص یوئیت است. وی استاد دانشگاه "توبینگن" آلمان بوده و درکنار حضور در کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران برای بررسی وضعیت چند بیمار با مشکلات یووئیت به بیمارستان چشم پزشکی نور آمده بود.

دکتر زیرهوت درجلسه ای باحضور پزشکان فوق تخصص یووئیت ایران به بررسی و درمان برخی از بیماران که از پیش مشخص شده بودند پرداخت. همچنین این جلسه به میزبانی بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شده و پزشکانی دیگری با همین تخصص برای شرکت در این جلسه به نور آمده بودند.

پس از به پایان رسیدن این جلسه دکتر زیرهوت از اتاق های عمل بیمارستان چشم پزشکی نور دیدن کرد.