جراحی زنده در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام شد

همه ساله و در آستانه کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران، برنامه جراحی زنده در بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار می شود. live surgery امسال نیز همچون سال های گذشته در بیمارستان چشم پزشکی نور واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر ابتدای خیابان اسفندیار برگزار شد. 

عمل های جراحی امروز شامل عمل های اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) و عمل های داخل چشمی بود که توسط «دکتر محمد میرآفتاب»، «دکتر کاظم امان زاده»، «دکتر منصور طاهرزاده»، «دکتر محمدامین سیدیان»، «دکتر علیرضا حبیب اللهی»، «دکتر محمودجباروند» و «دکتر مهدی بهنیا» انجام گرفت. 

گفتنی است این برنامه با حضور «دکتر محمدرضاصداقت»، «دکتر سید محمد قریشی»، «دکتر رامین صلوتی» و «دکتر افشین لطفی صدیق» که همگی از چشم پزشکان مطرح کشور هستند برگزار شد. این اعضا در کنار سایر پزشکان حاضر درجلسه  به بررسی روش ها و تشخیص های عمل های جراحی درحال انجام پرداخته و تکنیک های علمی و نوین جراحی ها را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.