کنگره چشم پزشکی ایران بیست وشش ساله شد

بیست وششمین کنگره چشم پزشکی ایران در محل سالن همایش های رازی تهران در حال برگزاری است. 
کنگره چشم پزشکی ایران همه ساله در کشورمان و به همت نخبگان عرصه چشم پزشکی برگزار شده و امسال 26مین کنگره درحال برگزاری است. این برنامه تا روز بیست وششم آذرماه ادامه دارد. 
گفتنی است در این کنگره چشم پزشکان مطرح کشورهای اروپایی و امریکا حضور دارند که به میزبانی چشم پزشکان ایرانی، تازه ها و دست آوردهای روز  چشم پزشکی را به اشتراک گذاشته و از آخرین دستاوردها و پیشرفت های این علم مطلع می شوند.