به نور آمدم تا چشمانم را پرنور کنم/ژرژ پطروسی از مقایسه پزشکان ایران و خارجی می گوید

ژرژ پطروسی یکی از هنرمندان عرصه دوبله است که تجربه سال ها انجام دوبله و تیپ سازی را در این حرفه دارد. وی متولد سال1323، فارغ التحصیل رشته تئاتر بوده و فعالیت حرفه ایش را از سال1346 و هنگامی که دانشجو بود در عرصه دوبله آغاز کرده است.

این هنرمند برای معاینه و بررسی وضعیت چشم ش به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور اسفندیار مراجعه کرد. پطروسی درخصوص علت مراجعه خود به ما گفت: «حدود سه سال پیش در نور معاینه شده بودم. با اینکه مدتی قبل نیز در خارج از کشور تحت معاینه چشم قرار گرفتم، علاقه مند بودم در بیمارستان نور نیز معاینه ای انجام دهم تا خیالم از وضعیت چشمم راحت شود. برای همین به این مرکز آمدم تا پزشکان ایرانی چشمانم را مجددا بررسی کنند.»

ژرژ پطروسی که بیش از شش سال خارج از کشور زندگی کرده پزشکان ایرانی را جزء باهوش ترین پزشکان می داند و می گوید: «ایرانیان و به خصوص پزشکان ایرانی ازجمله باهوش ترین افراد جهان هستند و ما باید به این موضوع افتخار کنیم.