عاطفه رضوی و کمند امیرسلیمانی بازیگرانی که مردم نقش ها و کارهای هنری آنان را خوب می شناسند

عاطفه رضوی و کمند امیرسلیمانی بازیگرانی که مردم نقش ها و کارهای هنری آنان را خوب می شناسند به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور آمده و معاینه شدند.
هوادارن این دو هنرمند خوش برخورد، در طبقه سوم کلینیک خیابان اسفندیار در کنارشان عکس یادگاری گرفته و درمورد فیلم و سریال هایی که با آنها خاطره دارند گفت وگو می کردند.
علاوه بر این و درکنار افراد دیگر، لبخند این دو هنرمند در آلبوم خاطرات چهره ها در نور نیز ثبت و خاطره انگیز شد.