یادگارهای عروجیان میهمان نور هستند/هفته دفاع مقدس گرامی باد

​آن روزها شهادت شاهراهی به وسعت افق داشت و جوانمردان غیوری که جان بر کف نهاده و به میدان نبرد پاگذاشتند، فاصله خاک تا افلاک را با گذشتن از جان، و مردانگی و ایثار به آسانی پیمودند. 

ماندن و آسایش در آن روزها بی معنا بود و هدف، فتح قله های عزت و ایستادگی. خاکریزها بهشتِ مردانی بود که شهادت را در آغوش گرفتند تا وجبی از کیان دین و وطن به دست متجاوزان نیفتد و رفتند تا ما بمانیم. رفتند تا میراث گرانبهای وطن را پاس بداریم و یادگارهای آنان را روی چشم بگذاریم. یادگارهایی همچون استقلال و عزت وطن.

خانواده های آن عزیزان اما در تمام این سال ها فراموش نکردند غم دوری از جگرگوشه های شان را؛ درحالیکه همواره افتخارِغیرت فرزندان شان، التیامی بود بر این ناراحتی ها. و اینک برماست که یادگارهای شهدا، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران را به رسم سپاسگزاری از آنان گرامی بداریم. 

ضمن تبریک و گرامی داشت هفته دفاع مقدس، آلبوم عکس پدران و مادرانی که در نور عمل جراحی شده اند را ورق می زنیم.