روز پزشک؛ یادآور تلاش و خستگی ناپذیری

از همان دوران کودکی، نخستین شغلی را که با آن آشنا شدیم و به آن علاقه مند بودیم پزشکی بود. آن زمان شاید هیچ کدام از ما نمی دانست که اگر قرار است او را پزشک خطاب کنند چه راه سخت و پرپیچ و خمی درپیش دارد، چه سختی ها که باید به جان بخرد و چه سال هایی را به تحصیل بپردازد تا به این نام و به این مقام برسد؛ اما همگی ما در کودکی و در سالیان عمرمان او را دوست می داشتیم و جایگاهی نیک برای مان داشته؛ همانند بسیاری از مشاغلی که برای رسیدن به آن رنج و سختی کم نبوده است.

یکم شهریور ماه سالروز تولد ابوعلی سینا، پزشک، فیلسوف، اندیشمند و نویسنده صاحب نام ایرانی است که از شهرتی جهانی برخوردار است و بسیاری از آثار او به ویژه در زمینه پزشکی برای قرن های متمادی در دانشگاه های اروپایی تدریس می شد. به مناسبت بزرگداشت این حکیم عالیقدر و برای گرامیداشت مقام پزشکان، و از آن رو که طبیب؛ نمادی برای نگهداری از عنصر ارزشمند جان انسان ها است این روز به نام روز پزشک نام گذاری شده است.

با آرزوی آنکه قدردان زحمات پزشکان پرتلاش و دلسوزمان بوده و توفیق خدمت گزاری بیش از پیش به هم نوعان را برای آنان داشته باشیم چرا که طبابت بدون خدمت گزاری به انسان ها و از خودگذشتگی بی معناست.